Etusivu | Tilaukset | Ota yhteyttä | Kirjaudu
TilauslomakeSopimus tallennusvälineen analysoinnista ja tietojen palautuksesta

Tämä sopimus hyväksytään tai hylätään klikkaamalla ko. linkkiä tämän sivun alareunassa. Hyväksyn sopimuksen -linkin klikkaaminen vastaa sopimuksen allekirjoittamista.

1. Sopijapuolet

  • Tietokaivos
  • sopimuksen allekirjoittanut palvelun tilaaja asiakkaana

2. Tietoturva ja salassapito

Tietokaivoksella ja sen kaikilla edustajilla on vaitiolovelvollisuus kaikesta siitä, mitä asiakkaan tallennusmediasta selviää.

3. Hinnat

Tietokaivos veloittaa asiakkaan tallennusvälineen analysoinnista 50 euroa. Analysointiin ei sisälly tallennusvälineen laboratoriokäsittelyä eikä sen sisältämän tiedon palauttamista.

Mikäli asiakas keskeyttää tietojen palautuksen analysoinnin jälkeen, Tietokaivos laskuttaa asiakkaalta posti- ja pakkauskuluina 20 euroa mikäli tallennusväline palautetaan asiakkaalle.

Palautustyön hintaan lisätään
- mahdollisen uuden tallennusvälineen hinta
- varaosakulut (huom. varaosakulut veloitetaan myös siinä tapauksessa että palautustyö epäonnistuu)
- posti- ja pakkauskulut (enintään 20 euroa)

Kaikkiin hintoihin sisältyy arvonlisävero 24%.

4. Tietokaivoksen velvollisuudet ja vastuut

Tietokaivos ei takaa tiedostojen täydellistä palauttamista. Tiedostojen palauttaminen voidaan kohdistaa vain siihen määrään dataa, joka on fyysisesti luettavissa tallennusmedialta. Tämä ei välttämättä ole sama kuin tallennusmediaan alun perin tallennettu koko datamäärä. Tietokaivos ei missään olosuhteissa ole vastuussa tallennusmedian tietojen vahingoittumisesta tai katoamisesta. Tietokaivos ei ole vastuussa palautettujen tiedostojen toiminnallisuudesta tai sisällöstä.

Tietokaivos ei ole vastuussa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, joka kohtaa tallennusvälinettä.

Tietokaivoksen korvausvelvollisuus ei missään tilanteessa ylitä tallennusvälineen arvoa. Tallennusvälineen arvoon ei sisälly sen tietosisältö.

Tietokaivos aloittaa tallennusmedian palautustyön analysoinnilla tallennusmedian saapumista seuraavana työpäivänä.
Analyysin valmistuttua Tietokaivos toimittaa asiakkaalle analysointiraportin/tarjouksen tietojenpalautustyöstä. Ennen asiakkaan hyväksyntää tietojenpalautustyötä ei aloiteta.

5. Maksuehdot ja laskutus

Asiakkaan velvollisuutena on suorittaa kaikki maksut ennen kuin tallennusmedia tai -mediat palautetaan asiakkaalle. Maksuaika on 7 päivää, Tietokaivos postittaa tallennusmedian tai -mediat asiakkaalle viimeistään maksun saapumista seuraavana työpäivänä.

Laskutamme sähköisesti, joko verkkolaskutuksena tai pdf-laskulla. Mikäli asiakas haluaa paperisen laskun, on tämä nimenomaisesti sovittava. Paperilaskusta joudumme veloittamaan 5 euroa/kpl.

Mikäli tietojenpalautus ei onnistu, Tietokaivos on oikeutettu veloittamaan asiakkaalta vain työstä aiheutuneet mahdolliset välittömät kustannukset (varaosa-, työntekijä-, alihankinta-, posti- ja pakkauskulut).

6. Toimitusehdot

Asiakas vastaa tallennusmedian toimittamisesta Tietokaivokselle. Tietokaivos ei ole vastuussa tallennusmediasta sen asiakkaalle takaisin kuljetuksen aikana.

7. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakkaalla tulee olla laillinen hallintaoikeus tallennusmediaan ja sen sisältöön.

Asiakkaan tulee informoida Tietokaivosta kaikista toimenpiteistä, joita tallennusmediaan on kohdistettu ennen sen toimittamista Tietokaivoksen analyysiin.

8. Alihankinnat

Tietokaivoksella on oikeus teettää tietojen palautustöitä alihankkijalla.

9. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuva riita ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Sopimuksen hylkääminen tai hyväksyminen

Valitsemalla "Hyväksyn sopimuksen" siirryt automaattisesti eteenpäin tilauksessa.

Hyväksyn sopimuksen

En hyväksy sopimusta

Help desk software by United Web Coders rev. 3.01.838 MySQL Edition